Garść rzeczy, których nie chcę zapomnieć lub ponownie szukać

ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id @

Czytaj dalej...

Najłatwiejszym sposobem programowania układu klawiatury jaki do tej pory znalazłem jest EasyAVR. Skompiluj tym narzędziem firmware do formatu hex.

Aby zaprogramować klawiaturę:

sudo dfu-programmer ATMEGA32U4 erase
sudo dfu-programmer ATMEGA32U4 flash MyPlanck4.hex

Zamień MyPlanck4.hex nazwą...

Czytaj dalej...

Different vendors webpages allowing drivers download (including SCCM packages):

Czytaj dalej...

Zdarza się, że trzeba usunąć więcej niż jedno konto użytkownika na jakimś linuksowym serwerze. W moim przypadku, taka sytuacja ma miejsce na serwerze ftp, na którym konta użytkowników są zakładane z góry określonym terminem ważności. Po przekroczeniu terminu, konta są automatycznie blokowane. Inform...

Czytaj dalej...