Garść rzeczy, których nie chcę zapomnieć lub ponownie szukać

ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id @

Czytaj dalej...