Bunch of stuff, that I do not want to forget or look for again

ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id @

Continue reading...

The easiest way to design keyboard layout I found so far is EasyAVR. Compile firmware to hex format with this tool.

To program the keyboard:

sudo dfu-programmer ATMEGA32U4 erase
sudo dfu-programmer ATMEGA32U4 flash MyPlanck4.hex

Replace MyPlanck4.hex with your file.

Continue reading...

Zdarza się, że trzeba usunąć więcej niż jedno konto użytkownika na jakimś linuksowym serwerze. W moim przypadku, taka sytuacja ma miejsce na serwerze ftp, na którym konta użytkowników są zakładane z góry określonym terminem ważności. Po przekroczeniu terminu, konta są automatycznie blokowane. Inform...

Continue reading...

Different vendors webpages allowing drivers download (including SCCM packages):

Continue reading...