Bunch of stuff, that I do not want to forget or look for again

Zdarza się, że trzeba usunąć więcej niż jedno konto użytkownika na jakimś linuksowym serwerze. W moim przypadku, taka sytuacja ma miejsce na serwerze ftp, na którym konta użytkowników są zakładane z góry określonym terminem ważności. Po przekroczeniu terminu, konta są automatycznie blokowane. Inform...

Continue reading...

The easiest way to design keyboard layout I found so far is EasyAVR. Compile firmware to hex format with this tool.

To program the keyboard:

sudo dfu-programmer ATMEGA32U4 erase
sudo dfu-programmer ATMEGA32U4 flash MyPlanck4.hex

Replace MyPlanck4.hex with your file.

Continue reading...

Different vendors webpages allowing drivers download (including SCCM packages):

Continue reading...

Konfiguracja drukarki, która nie chce zdechnąć, czyli kolejne starcie z HP LaserJet 1000.

Poza skonfigurowanym i uruchomionym cups wykonałem co następuje:

yaourt -S hplip hplip-plugin
sudo hp-setup -i
sudo systemctl restart org.cups.cupsd

http://localhost:631/

Podczas konfiguracji wskazałe...

Continue reading...